Kullanım Koşulları


KULLANIM KOŞULLARI

“http://www.emlaksunar.com” alan adında bulunan internet sitesi (Bundan böyle kısaca "EMLAKSUNAR COM." olarak anılacaktır) gayrimenkul veya gayrimenkullerini satmak veya kiraya vermek isteyen mülk sahipleri ile emlakçı, gayrimenkulcü ve inşaat firmalarını son kullanıcı ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuştur.

Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Site'yi kullanmaktan vazgeçiniz.

1-"EMLAKSUNAR COM." işbu Kullanım Koşullarına uymak kaydıyla herkese açık bir sitedir. Tüm kullanıcılar için verilen hizmetler, üyeler haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

2-Kullanıcılar, http://www.emlaksunar.com internet sitesinde yer alan ilanların, gayrimenkulünü EMLAKSUNAR COM üyesi kişi veya işletmeler vasıtasıyla satmak veya kiralamak isteyen mülk sahibi kullanıcılar tarafından servis edildiğini, EMLAKSUNAR COM. un bu ilanlara katkısı olmadığını, EMLAKSUNAR COM. ca bu ilanlara hiçbir şekilde ekleme ve değişiklik yapılmadığını, “http://www.emlaksunar.com” Sitesinde yer alan tüm bilgilerin bilgi vermek amacıyla yer aldığını, tavsiye ve yönlendirme amacı taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3- “Kullanıcılar”; http://www.emlaksunar.com İnternet Sitesinde ilanı yayınlanan gayrimenkulün, mülk sahibi tarafından gerek kendisi ilanı satın almadan evvel, gerek ilanı satın aldıktan sonra satılmış veya satılmaktan vazgeçilmiş/ kiralanmış veya kiraya verilemekten vazgeçilmiş olabileceği ihtimalini her zaman düşünmeli ve ona göre davranmalıdır. “Kullanıcılar” anlatılan şekilde mülk sahibi tarafından ilanı yayından kaldırılmamış, ancak buna rağmen satılmış veya satılmaktan vazgeçilmiş/ kiralanmış veya kiraya verilemekten vazgeçilmiş gayrimenkulün yayınından ve bu sebeple oluşabilecek zararlarından dolayı EMLAKSUNAR COM ‘ u, EMLAKSUNAR COM çalışanlarını ve yöneticilerini sorumlu tutamayacağı gibi ilan ayrıntılarını görüntülemek için kullandığı kontör bedellerini de EMLAKSUNAR COM. dan talep edemez.

4- EMLAKSUNAR COM. Tarafından iş bu Kullanım Koşullarına konu internet hizmetine her türden sebeple son veya ara verilmesi, veya http://www.emlaksunar.com sitesinden kaynaklanan veya kaynaklanmayan her türlü teknik arıza veya sitenin bakımda olması gibi sebeplerle hizmetin sağlanamaması gibi olumsuz hallerde Kullanıcılar bu sebeple oluşabilecek zararlarından dolayı EMLAKSUNAR COM ‘ u, EMLAKSUNAR COM çalışanlarını ve yöneticilerini sorumlu tutamazlar.

5- Kullanıcı veya Üye tarafından; 
-Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda,
- Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,
- Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi veya nakledilmeye çalışılması durumunda,

EMLAKSUNAR COM.Site yönetimi üyenin veya üye olmadan siteye giriş yapan kullanıcının site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

6- http://www.emlaksunar.com 'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, mevcut yasalar uyarınca talep gelmesi halinde yetkili makamlarla paylaşabileceği gibi, istatistikî değerlendirmeler, reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacı güden diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle paylaşabilir. 

7- http://www.emlaksunar.com 'a Üye olma durumunda Üyelik Sözleşmesi Hükümleri geçerlidir. Üyelik Sözleşmesi Hükümleri gereğince kontör karşılığında gayrimenkul sahipleriyle iletişime geçip, gayrimenkullerini satabilir, satın alabilir veya kiralayabilirsiniz.

8-Kullanıcı olarak http://www.emlaksunar.com 'a giriş yaptığınızda EMLAKSUNAR COM., sunucunuzdan bilgilerinizi almakta ve kaydetmektedir. Bu bilgiler Google ve Facebook gibi pazarlama etiketleri için kullanılabilir. Ayrıntılı bilgiler için EMLAKSUNAR COM.Gizlilik Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

9-Sisteme gayrimenkul bilgilerini ve iletişim bilgilerini bırakan gayrimenkul sahiplerinin ilanları, ilana ait fotoğrafları, iletişim bilgileri, EMLAKSUNAR COM. tarafından Kontör Karşılığında ( Ücret ) emlakçı, gayrimenkulcü ve inşaat firmaları gibi kurumsal müşterilerle ve emlak ofisleriyle paylaşılacaktır.

10-Kullanıcılar, üyelik başvuru formunda yer alan Üyelik Sözleşmesi'ni kabul ederek EMLAKSUNAR COM.’a üye olabilirler.

11- EMLAKSUNAR COM. , http://www.emlaksunar.com İnternet Sitesinde sunulan ilanlar ile başkaca hizmet ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilme ve yayından kaldırma hakkına sahiptir. 

12- “http://www.emlaksunar.com” İnternet sitemizi ziyaret ederek takip etmiş veya sitemizi ve sitemiz hizmetlerini herhangi bir sebeple kullanmaya başlamış olan kullanıcılar, iş bu Kullanma Koşullarını okumuş ve kabul etmiş olduklarını beyan,ikrar ve taahhüt ederler. 


GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası; kişisel bilgilerinizin tarafımızca toplanımı, kullanımı, saklanımı, paylaşımı ve korunması ile ilgili gizlilik haklarınızı tanımlamaktadır. Gizlilik ilkeleri EMLAKSUNAR COM. Tarafından, EMLAKSUNAR COM.'un gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için hazırlanmıştır. Aşağıdaki veriler www.emlaksunar.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

- EMLAKSUNAR COM. üye veya kullanıcılarının kendisine beyan etmiş oldukları bilgileri, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda her türlü interaktif saldırılardan koruyan güvenli bir platform olmayı hedeflemekte, bu sebeple bilişim teknolojileri ve iletişim güvenliğine ilişkin son gelişmeleri yakından takip etmekte ve hizmet sunduğu bu alanda uygulamaya çalışmaktadır. 

- http://www.emlaksunar.com 'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, mevcut yasalar uyarınca talep gelmesi halinde yetkili makamlarla paylaşabileceği gibi, istatistikî değerlendirmeler, reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacı güden diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle paylaşabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır.

Ayrıca EMLAKSUNAR COM. İlan veren, Üye ve Kullanıcıların http://www.emlaksunar.com Web Sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını “Cookie” kullanarak elde edebilir. Cookie, web sunucusunun bilgisayarınızda sakladığı bir dosyadır. EMLAKSUNAR COM. un “cookie” kullanmasının amacı, siz tekrar siteye döndüğünüzde sunucuların sizi tanıması ve sizin daha önceden yaptığınız değişiklikleri, özelleştirmeleri algılayabilmek ve sizlere bütünleşik hizmet sunabilmektir.

- EMLAKSUNAR COM. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve siteye erişimin daha çok hangi bölgelerden olduğunu belirlemek amacıyla kullanılabilir.

- EMLAKSUNAR COM. Tarafından internet hizmetine her türden sebeple son veya ara verilmesi durumunda üyelik veya kullanıcı bilgileri EMLAKSUNAR COM.  Tarafından tamamıyla silinecektir.

- EMLAKSUNAR COM. Kendi sitesi üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu türden link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik uygulamalardan EMLAKSUNAR COM. Herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

-EMLAKSUNAR COM. Üye veya Kullanıcılarına tanıtım, promosyon veya reklam amaçlı toplu mailler gönderebilir. Tanıtım, promosyon ve reklam faaliyetlerimizi içeren toplu mail gönderiminden rahatsızlık duyan ve çıkmak isteyen kullanıcılarımız "İlanlar e-postamda servisinden çıkmak için tıklayınız" linkine tıklayarak gruptan çıkabilir.

-EMLAKSUNAR COM.  , işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman Tek taraflı olarak http://www.emlaksunar.com Web Sitesin' de yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Değişiklikler geçmişe de etkilidir.

Emlak Sunar